โรงพยาบาลรามัน ขอแสดงความยินดี พญ.นิยา สือนิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน และนางอาฟีฟะ เจะโด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับชมเชย เรื่อง RAMAN SYSTEMS PREVENT FOR MORTALITY เด็กรามันต้องรอด

โรงพยาบาลรามัน ขอแสดงความยินดี พญ.นิยา สือนิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน และนางอาฟีฟะ เจะโด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับชมเชย เรื่อง RAMAN SYSTEMS PREVENT FOR MORTALITY เด็กรามันต้องรอด