ขอแสดงความยินดี กับเจ้าหน้าที่ รพ.รามัน ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ประเภท Oral – CQI Clinic เรื่องTelemedicine : เข้าถึงง่าย ผู้ป่วยปลอดภัย ผู้นำเสนอ พญ.เกสกาญจน์ นงรัตน์ รางวัลรองชะเลิศอันดับ1 ประเภทหนังสั้น ผู้นำเสนอ ภก.รอนี กาเดร์ และทีมงาน ในงานมหกรรมวิชาการ เขตสุขภาพที่12 ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่

ขอแสดงความยินดี กับเจ้าหน้าที่ รพ.รามัน ที่ได้รับรางวัล ได้แก่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1
ประเภท Oral - CQI Clinic เรื่องTelemedicine :
เข้าถึงง่าย ผู้ป่วยปลอดภัย
ผู้นำเสนอ พญ.เกสกาญจน์ นงรัตน์

รางวัลรองชะเลิศอันดับ1
ประเภทหนังสั้น
ผู้นำเสนอ ภก.รอนี กาเดร์
และทีมงาน

ในงานมหกรรมวิชาการ เขตสุขภาพที่12

ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่