ประชุมทีมบริหารหนี้ (CFO) ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 19 กันยายน 2566

ประชุมทีมบริหารหนี้ (CFO) ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 19 กันยายน 2566