โรงพยาบาลรามัน จัดอบรมบุคลากร เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงในเด็ก วิทยากรโดย พญ.นิยา สือนิ กุมารแพทย์ ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 19 กันยายน 2566

โรงพยาบาลรามัน จัดอบรมบุคลากร เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงในเด็ก วิทยากรโดย พญ.นิยา สือนิ กุมารแพทย์ ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 19 กันยายน 2566