เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลรามัน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง “การพัฒนางานประจำสู่ผลงานวิชาการ”ในงานมหกรรมวิชาการ เขตสุขภาพที่12 ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลรามัน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง "การพัฒนางานประจำสู่ผลงานวิชาการ"ในงานมหกรรมวิชาการ เขตสุขภาพที่12 ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่