พญ.นิยา สือนิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมงานมหกรรมวิชาการ เขตสุขภาพที่12 ประจำปี 2566 ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่

พญ.นิยา สือนิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมงานมหกรรมวิชาการ เขตสุขภาพที่12 ประจำปี 2566 ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่