โรงพยาบาลรามัน จัดกิจกรรม “อาซูรอสัมพันธ์” ประจำปี 2566 ณ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 15 กันยายน 2566

โรงพยาบาลรามัน จัดกิจกรรม “อาซูรอสัมพันธ์” ประจำปี 2566 ณ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 15 กันยายน 2566