โรงพยาบาลรามัน ขอแสดงความยินดี ภก.รอนี กาเดร์ ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 ประเภทพัฒนาการบริการ เรื่อง ชาวมลายูกาบูกับ “ปัญหาการกินยา” เรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2566 ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom ชั้น 2 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)

โรงพยาบาลรามัน ขอแสดงความยินดี
ภก.รอนี กาเดร์ ได้รับรางวัลเลิศรัฐ
ประจำปี 2566 ประเภทพัฒนาการบริการ เรื่อง ชาวมลายูกาบูกับ "ปัญหาการกินยา" เรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2566 ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom ชั้น 2 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)