โรงพยาบาลรามัน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ทำความสะอาด) จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลรามัน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ทำความสะอาด) จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม