โรงพยาบาลรามัน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และพนักงานบริการ

โรงพยาบาลรามัน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และพนักงานบริการ

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม