๒๘ กรกฎาคม ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน

๒๘ กรกฎาคม
ทรงพระเจริญ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน