ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวดผลงานวิชาการงานมหกรรมวิชา การสาธารณสุขจังหวัดยะลา ครั้งที่ 15 ปี 2566 โดยนายแพทย์วิเศษ สิรินทร โสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา เป็นประธานในการมอบเกียรติ บัตรแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานวิชาการ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 – ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท : ORAL PRESENTATION – CQI (CLINIC นางสาวเกสกาญจน์ นงรัตน์ หน่วยงานองค์กรแพทย์ – ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท : ORAL PRESENTATION – R2R นางสาวซูไรดา ลาเตะ หน่วยงานเทคนิคการแพทย์ – ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท : ORAL PRESENTATION – วิจัย นายรอนี กาเดร์ หน่วยงานเภสัชกรรม – ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท : นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ นายมูฮัมหมัดซอฟี ซาจิ หน่วยงานแพทย์แผนไทย – ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท : ORAL PRESENTATION – CQI (NON-CLINIC) นางสาวนุรอามานี แยการีซง หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวดผลงานวิชาการงานมหกรรมวิชา
การสาธารณสุขจังหวัดยะลา ครั้งที่ 15 ปี 2566 โดยนายแพทย์วิเศษ สิรินทร
โสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา เป็นประธานในการมอบเกียรติ
บัตรแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานวิชาการ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา วันที่ 26 กรกฎาคม 2566
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท : ORAL PRESENTATION - CQI (CLINIC
นางสาวเกสกาญจน์ นงรัตน์ หน่วยงานองค์กรแพทย์
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท : ORAL PRESENTATION - R2R
นางสาวซูไรดา ลาเตะ หน่วยงานเทคนิคการแพทย์
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท : ORAL PRESENTATION - วิจัย
นายรอนี กาเดร์ หน่วยงานเภสัชกรรม
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท : นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
นายมูฮัมหมัดซอฟี ซาจิ หน่วยงานแพทย์แผนไทย
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท : ORAL PRESENTATION - CQI (NON-CLINIC)
นางสาวนุรอามานี แยการีซง หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน