โรงพยาบาลรามัน ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิและกำหนดวัน เวลา ในการสอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งพนักงานบริการ และตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

โรงพยาบาลรามัน ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิและกำหนดวัน เวลา ในการสอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งพนักงานบริการ และตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม