โรงพยาบาลรามัน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพ จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลรามัน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพ จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม