โรงพยาบาลรามันได้รับรางวัลในการประกวดวิชาการในงาน HACC ภาคใต้ จำนวน 2 รายการ

โรงพยาบาลรามันได้รับรางวัลในการประกวดวิชาการในงาน HACC ภาคใต้ จำนวน 2 รายการ วันที่ 8 กรกฎาคม 2562