โรงพยาบาลรามันได้รับรางวัลในการประกวดวิชาการประเภทโปสเตอร์ ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ จำนวน 3 รางวัล

โรงพยาบาลรามันได้รับรางวัลในการประกวดวิชาการประเภทโปสเตอร์ ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ จำนวน 3 รางวัล วันที่ 8 กรกฎาคม 2562