นายแพทย์รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามันและทีมงานเข้ารับโล่ห์รางวัล มาตรฐานความปลอดภัยด้านยาเป็นแบบอย่างที่ดีระดับภาคใต้

นายแพทย์รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามันและทีมงานเข้ารับโล่ห์รางวัล มาตรฐานความปลอดภัยด้านยาเป็นแบบอย่างที่ดีระดับภาคใต้ จาก นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ที่ปรึกษา รมต.กระทรวงสาธารณสุข และอดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนรัฐมนตรีฯ จัดโดยชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงาน เรื่อง “เภสัชกรรม ใน อนาคต” ระหว่างวันที่ 31 ต.ค. - 1 พ.ย. 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ