นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ นพ.สสจ.ยะลา เป็นประธานพิธีเปิดห้องผ่าตัด การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับและผ่าตัดเล็ก (One day Surgery & minimal invasive surgery) พร้อมด้วยนายเอกณัฏฐ์ สังขพันธ์ นายอำเภอรามัน , นพ.อุมาด แอเก็ม ศัลยแพทย์โรงพยาบาลยะลา และบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมเปิดพิธีฯ โดยมี พญ.นิยา สือนิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ นพ.สสจ.ยะลา เป็นประธานพิธีเปิดห้องผ่าตัด การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับและผ่าตัดเล็ก (One day Surgery & minimal invasive surgery) พร้อมด้วยนายเอกณัฏฐ์ สังขพันธ์ นายอำเภอรามัน , นพ.อุมาด แอเก็ม ศัลยแพทย์โรงพยาบาลยะลา และบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมเปิดพิธีฯ โดยมี พญ.นิยา สือนิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565