กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของเจ้าหน้าที่ ณ ลานหน้าตึกอำนวยการ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของเจ้าหน้าที่ ณ ลานหน้าตึกอำนวยการ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565