ประกาศชาวรามันทราบ!! วันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำสายบุรี (อ.รามัน ) เข้าสู่เกณฑ์ เฝ้าระวังแล้ว ให้ชุมชนที่ติดแหล่งน้ำและน้ำท่วมเป็นประจำ ทำการอพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด รายงาน วันที่ 111165

ประกาศชาวรามันทราบ!! วันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำสายบุรี (อ.รามัน ) เข้าสู่เกณฑ์ เฝ้าระวังแล้ว ให้ชุมชนที่ติดแหล่งน้ำและน้ำท่วมเป็นประจำ ทำการอพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด รายงาน วันที่ 111165