โรงพยาบาลรามัน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานบริการ (โรงครัว) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลรามัน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานบริการ (โรงครัว) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม