โรงพยาบาลรามัน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 11 อัตรา และตำแหน่งผู้ช่วยทันตกรรม จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลรามัน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 11 อัตรา และตำแหน่งผู้ช่วยทันตกรรม จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม