พญ.นิยา สือนิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน และคุณมะมุสตะ ปะแตบือแน หัวหน้างานเทคนิคการแพทย์ เข้ารับรางวัล Smart Lab & X-ray Award ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จ.นนทบุรี โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีผู้มอบรางวัล

พญ.นิยา สือนิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน และคุณมะมุสตะ ปะแตบือแน หัวหน้างานเทคนิคการแพทย์ เข้ารับรางวัล Smart Lab & X-ray Award ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จ.นนทบุรี โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีผู้มอบรางวัล