คุณซากีนะ ดอละ นักวิษาการสาธารณสุขชำนาญการ ร่วมประกวดผลงานในงานมหกรรมวิชาการจังหวัดยะลา ประเภทผลงาน : COI Clinic ชื่อเรื่อง : ผนึกกำลังรามัน สู้โควิด ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 สสจ.ยะลา วันที่ 23 มิถุนายน 2565

คุณซากีนะ ดอละ นักวิษาการสาธารณสุขชำนาญการ ร่วมประกวดผลงานในงานมหกรรมวิชาการจังหวัดยะลา ประเภทผลงาน : COI Clinic ชื่อเรื่อง : ผนึกกำลังรามัน สู้โควิด ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 สสจ.ยะลา วันที่ 23 มิถุนายน 2565