ประชุมเจ้าหน้าที่ 100% กลุ่มพกส. ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างเหมาบริการ ณ ห้องประชุมวระพินิจ วันที่ 23 มิถุนายน 2565

ประชุมเจ้าหน้าที่ 100% กลุ่มพกส. ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างเหมาบริการ ณ ห้องประชุมวระพินิจ วันที่ 23 มิถุนายน 2565