“ขยับวันละนิด ลดพุง ลดโรค” เชิญชวนเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมกันออกกำลังกาย วันที่ 22 มิถุนายน 2565

"ขยับวันละนิด ลดพุง ลดโรค" เชิญชวนเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมกันออกกำลังกาย วันที่ 22 มิถุนายน 2565