ประชุมเจ้าหน้าที่ 100% กลุ่มข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างสายวิชาชีพ ณ ห้องประชุมวระพินิจ วันที่ 21 มิถุนายน 2565

ประชุมเจ้าหน้าที่ 100% กลุ่มข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างสายวิชาชีพ ณ ห้องประชุมวระพินิจ วันที่ 21 มิถุนายน 2565