3 มิถุนายน 2565 วันนี้เป็นวันหยุดราชการบริการผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้น ผู้ป่วยทั่วไปอาจจะได้รับการบริการที่ล่าช้า ขออภัยในความไม่สะดวก