เริ่มเข้าสู่หน้าฝน ขอความร่วมมือเฝ้าระวังโรคมือเท้าปากในเด็กนะคะ หมั่นสังเกตอาการลูกหลาน หากพบมีอาการเข้าข่ายให้รีบมาพบแพทย์ทันที

เริ่มเข้าสู่หน้าฝน ขอความร่วมมือเฝ้าระวังโรคมือเท้าปากในเด็กนะคะ หมั่นสังเกตอาการลูกหลาน หากพบมีอาการเข้าข่ายให้รีบมาพบแพทย์ทันที