ทีมเครื่องมือแพทย์ (EQU) ประชุมเตรียมพร้อมการจัดมหกรรมคุณภาพวิชาการ ณ ห้องศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

ทีมเครื่องมือแพทย์ (EQU) ประชุมเตรียมพร้อมการจัดมหกรรมคุณภาพวิชาการ ณ ห้องศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 12 พฤษภาคม 2565