นางสาวยุวธิดา คงนุมัติ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน ร่วมกิจกรรม “คาราวานแก้จน คนรามัน” ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

นางสาวยุวธิดา คงนุมัติ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน ร่วมกิจกรรม "คาราวานแก้จน คนรามัน" ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน วันที่ 12 พฤษภาคม 2565