สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยมีโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม ให้แก่ประชาชนตั้งเป้าล้านเต้า ผู้หญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป สามารถมาตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมได้ฟรี ณ รพ.สต.รพ. ใกล้บ้านท่าน

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยมีโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม ให้แก่ประชาชนตั้งเป้าล้านเต้า ผู้หญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป สามารถมาตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมได้ฟรี ณ รพ.สต.รพ. ใกล้บ้านท่าน