4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง โรงพยาบาบรามัน

4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง โรงพยาบาบรามัน