โรงพยาบาลรามัน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง พนักงานธุรการ, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, นักวิชาการเงินและบัญชี, พนักงานบริการ, นักวิชาการคอมพิวเตอร์, พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

โรงพยาบาลรามัน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง

- พนักงานธุรการ

- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- นักวิชาการเงินและบัญชี

- พนักงานบริการ

- นักวิชาการคอมพิวเตอร์

- พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ดาวโหลดเพิ่มเติม