โรงพยาบาลรามัน ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่ง พนักงานธุรการ, พนักงานบริการ, นักวิชาการคอมพิวเตอร์, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, นักวิชาการการเงินและบัญชี, พนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลรามัน ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ใน

  • ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

  • ตำแหน่ง พนักงานบริการ

  • ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  • ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี

  • ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ดาวโหลดเพิ่มเติม