เทศกาลตรุษจีน 31 ม.ค. นี้ ร่วมกิจกรรมกับผู้สูงอายุ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้สูงอายุ นำผู้สูงอายุรับวัคซีนเข็ม 3 เพิ่มภูมิคุ้มกัน

เทศกาลตรุษจีน 31 ม.ค. นี้ ร่วมกิจกรรมกับผู้สูงอายุ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้สูงอายุ

นำผู้สูงอายุรับวัคซีนเข็ม 3 เพิ่มภูมิคุ้มกัน