เดินทางไปต่างประเทศ เดินทางข้ามจังหวัด นัดพบปะ กินเลี้ยงสังสรรค์หยุดพฤติกรรมเสี่ยง เลี่ยงแพร่-รับเชื้อโควิด

เดินทางไปต่างประเทศ เดินทางข้ามจังหวัด นัดพบปะ กินเลี้ยงสังสรรค์หยุดพฤติกรรมเสี่ยง เลี่ยงแพร่-รับเชื้อโควิด