ประชุมทบทวนกระบวนการดูแลผู้ป่วย Refer back ช่วงรอยต่อเวร ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 13 มกราคม 2565

ประชุมทบทวนกระบวนการดูแลผู้ป่วย Refer back ช่วงรอยต่อเวร ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ

โรงพยาบาลรามัน วันที่ 13 มกราคม 2565