เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน ร่วมกิจกรรมรณรงค์พื้นที่ร่วม 5ส. ประจำเดือนมกราคม ณ ลานจอดรถ, ทางเดินฟุตบาท และกำแพงหน้าโรงพยาบาลรามัน วันที่ 12 มกราคม 2565

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน ร่วมกิจกรรมรณรงค์พื้นที่ร่วม 5ส. ประจำเดือนมกราคม ณ ลานจอดรถ, ทางเดินฟุตบาท และกำแพงหน้าโรงพยาบาลรามัน วันที่ 12 มกราคม 2565