โรงพยาบาลรามัน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็น ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลรามัน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็น ลูกจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

ดาวโหลดเพิ่มเติม