ขอขอบคุณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ที่มอบ“PETE เปลปกป้อง” (Patient Isolation and Transportation Chamber) เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ ให้กับโรงพยาบาลรามัน เพื่อช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการทำงานของบุคลากรด่านหน้า ในภาวะวิกฤติที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อระหว่างผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงาน

ขอขอบคุณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ที่มอบ “PETE เปลปกป้อง” (Patient Isolation and Transportation Chamber) เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ ให้กับโรงพยาบาลรามัน เพื่อช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการทำงานของบุคลากรด่านหน้า ในภาวะวิกฤติที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อระหว่างผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงาน