สถาบันฟิกห์อิสลามสากล อนุญาตให้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดได้ ตามกฎหมายชารีอะห์

สถาบันฟิกห์อิสลามสากล อนุญาตให้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดได้ ตามกฎหมายชารีอะห์