คณะเจ้าหน้าที่จิตอาสา โรงพยาบาลรามัน ร่วมกับ ผู้ช่วย ปค. ผรส. ตำบลกายูบอเกาะ และ อาสารักษาดินแดนอำเภอรามัน ร่วมกันทำความสะอาด เคลียร์พื้นที่โรงเรียนบ้านรามัน ก่อนส่งมอบคืนพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดการเรียนการสอนต่อไป ณ โรงเรียนบ้านรามัน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 11.30น.

คณะเจ้าหน้าที่จิตอาสา โรงพยาบาลรามัน ร่วมกับ ผู้ช่วย ปค. ผรส. ตำบลกายูบอเกาะ และ อาสารักษาดินแดนอำเภอรามัน ร่วมกันทำความสะอาด เคลียร์พื้นที่โรงเรียนบ้านรามัน ก่อนส่งมอบคืนพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดการเรียนการสอนต่อไป ณ โรงเรียนบ้านรามัน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 - 11.30น.