โรงพยาบาลรามัน ขอขอบคุณ “สภากาชาดไทย” ที่มอบเครื่องมือทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

โรงพยาบาลรามัน ขอขอบคุณ "สภากาชาดไทย" ที่มอบเครื่องมือทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาล

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19