โรงพยาบาลรามัน ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลรามัน ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

และ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

ดาวโหลดเพิ่มเติม