โรงพยาบาลรามัน ประกาศเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเป็นลูกจ้างเหมาบริการในตำแหน่ง พนักงานธุรการ และ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ออกไปก่อน

โรงพยาบาลรามัน ประกาศเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเป็นลูกจ้างเหมาบริการในตำแหน่ง พนักงานธุรการ และ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ออกไปก่อน

ดาวโหลดเพิ่มเติม