โรงพยาบาลรามัน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 4 อัตรา

โรงพยาบาลรามัน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 4 อัตรา

ดาวโหลดเพิ่มเติม