โรงพยาบาลรามัน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลรามัน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา

ดาวโหลดเพิ่มเติม