โรงพยาบาลรามัน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 3 อัตรา พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา พนักงานซักฟอก จำนวน 2 อัตรา และ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลรามัน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ

จำนวน 3 อัตรา พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา พนักงานซักฟอก จำนวน 2 อัตรา และ

เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

ดาวโหลดเพิ่มเติม