โรงพยาบาลรามัน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลรามัน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

ดาวโหลดเพิ่มเติม